Aktivnosti
Vinsko nasleđe grada Smedereva

Vinsko nasleđe grada Smedereva

Podeli:

Vinsko nasleđe Smedereva, projekat u trajanju od 8 meseci, podržala je Evropska unija, a sprovodi ga udruženje građana Pro.Tok21. Cilj projekta je da doprinese revitalizaciji kulturnog nasleđa u gradu, da zagovara njegovu zaštitu, pospešivanje kulturnog delovanja institucija, aktiviranja većeg broja građana da aktivno koriste, kreiraju i predlažu kulturne sadržaje i unapređivanje društveno održivog grada.

Oživljavanje vinske priče doprinosi tome da se Smederevci više povežu sa ovim kulturnim nasleđem, koji ima ogromni potencijal za zajednicu. Mlađe generacije Smederevaca, između 7 i 25 godina, veoma malo poznaju temu vinskog nasleđa jer se ona ne plasira sistemski kao deo zavičajne istorije, a i tradicionalan način komunikacije sa njima više im nije blizak, pa će im se ova tema mogla približiti kanalisanjem kroz digitalne medije preko sajta adrese nasledje.rs. Takođe, građa koja postoji i svedoči o ovoj temi nije sistematizovana i lako dostupna javnosti, te je i rasuta u nekoliko institucija. Poslednji je čas i da se sačuvaju video svedočanstva o procesu proizvodnje vina od živih svedoka, kako bi se nasleđe prenelo dalje. Sve ovo može se prevazići digitalizacijom sveukupne građe i postavljanjem na jedinstvenu platformu dostupnu javnosti kroz kreirane video sadržaje, digitalne prezentacije i interaktivne izložbe. Za ostvarivanje ciljeva neophodne su aktivnosti u vidu prikupljanja, sortiranja i digitalizacija postojeće građe. Aktivnosti se realizuju u partnerstvu sa institucijama: Zavod za zaštitu spomenika kulture, Istorijski arhiv u Smederevu, Muzej u Smederevu. U proces će biti uključeni i učenici srednjih škola našeg grada. Sva odabrana građa biće digitalizovana i pripremljena za dalju digitalnu upotrebu.

Veb sajt (nasledje.rs) - digitalna publikacija je alat kojim će se uspostaviti interakcija sa građanima, i predstavlja temelj u zagovaračkim aktivnostima projekta. Na njemu će se u posebnoj sekciji nalaziti baza celokupne digitalizovane građe vezane za ovu temu, na raspolaganju bilo kom zainteresovanom građaninu. Osim ovoga, na njemu će se naći proizvedeni video-sadržaji, a i digitalne prezentacije s kojima su QR kodovi povezani. Interaktivni deo – Prijavi svoju ideju za Podrum! i Prepoznaj lice koje je gradilo Smederevo (sa fotografija), omogućiće učešće građana. Digitalna publikacija-sajt ima razvojni potencijal dopunjavanja drugim temama kulturnog nasleđa grada u budućnosti i predstavljaće moćan resurs za lokalnu zajednicu. Produkcija sadržaja za digitalnu publikaciju od ključnog je značaja za projekat. Sa ovim sadržajima povezani su QR kodovi interaktivne izložbe. Sadržaji su dinamični, efektni i otvaraće put ka daljem istraživanju građe na digitalnoj publikaciji-sajtu. Online panel, sa premijerno prikazanim kratkim dokumoentarnim filmom o starom vinskom podrumu u Smederevu i primerima dobre prakse korišćenja sličnih prostora za zajednicu, kao i interaktivna izložba sa QR kodovima koji vodi ka video- materijalu na publikaciji-sajtu nasledje.rs direktno uključuje građane u aktivnosti. Lako i pregledno istraživanje dalje građe je omogućeno. Izuzetna lokacija Istorijskog arhiva u Smederevu, na centralnom trgu, baš na ulasku u najprometniju šetačku zonu, omogućava da veliki broj građana vidi izloženu priču o vinskom nasleđu i poseti digitalnu publikaciju-sajt putem QR koda.

Na ovaj način, oživljava se vinsko kulturno nasleđe grada Smedereva, i otvoraju mnogobrojni putevi za prepoznavanje drugog materijalnog i nematerijalnog nasleđa našeg grada. Projekat je se sprovodi od 1. aprila do karaja oktobra 2021. godine.

Ostali projekti

Ovaj sajt nastao je u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: za govaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

usaid usaid

Message sent.